Személyes Adatok védelme - Flatio
Bejelentkezés bérlőként Bejelentkezés tulajdonosként Bejelentkezés cégként

Személyes Adatok védelme

Ez a dokumentum tartalmazza a személyes adatok védelmét a www.flatio.com oldal és különböző helyi variációi látogatói részére. Védjük a személyes adatait megfelelve a Csehországi Adatvédelmi Törvénynek (Tv. száma  101/2000 Coll., a személyes adatok védelméről) és a 2016/679 EU szabályzatnak (ismerten mint "GDPR"). Ennek a dokumentumnak a célja, hogy ismertesse a személyes adatokat megadók jogait és, hogy tájékoztatást adjunk arról, hogyan kezeljük a személyes adatait.

Kik vagyunk és hogyan léphet velünk kapcsolatba?

Flatio, s.r.o., Cégjegyzékszám 03888703, székhelye Dominikánské náměstí 187/5, Brno-město, 602 00 Brno, Brno Cégbíróság rész C, bejegyzés sz. 87221 (az "Adat Kezelő")
E-mail: [email protected]
Telefonszám.: +36 1 998 9106

A személyes adatok milyen kategóriáit kezeljük és hogyan kapjuk meg ezeket az adatokat?

Azokat az adatokat fogjuk kezelni amelyeket Ön megad a számunkra (pl., főleg, kitöltve a felhasználói adatait a honlapunkon; kivételes esetekben, telefonon, emailben vagy egyéb módon megadva az adatokat). Ezeket az adatokat elektronikus formában tároljuk és kezeljük. Ahol a törvény előírja, hogy bizonyos személyes adatokat csak az előzetes beleegyezés után kezelhetjük, csak a kifejezett beleegyezése után fogjuk kezelni az adatait. Szigorúan önkéntes alapon adja meg a részünkre az adatait, azzal, hogy bizonyos esetekben, nem fogjuk tudni a szállás keresési szolgáltatásunkat nyújtani, amíg nem adja meg a személyes adatait. A szükséges adatok a honlapunkon csillaggal(*) vannak jelölve és a rendszer nem fogadja el a nyomtatvány kitöltését amíg ezek az adatok nincsenek kitöltve.

Az általunk kezelt személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám, állandó lakcím, levelezési cím, állampolgárság, tartózkodás célja, születési idő, nem, a profiljában megadott információk (t.i., fotó és a "Rólam", "Munkahely/Tanulmányok", "Hobbik és érdeklődési körök", "Ki fog velem lakni" és a "Miért keresek szállást" részek), útlevél vagy személyi igazolvány száma, a személyiség igazoló dokumentum másolata, vízum száma, cookik, az Ön által megtekintett Flatio® hirdetések adatai és a megrendelt és kifizetett bérlemények adatai.

Személyes adatok kezelése szerződéskötéshez vagy szerződés teljesítéséhez

Annak érdekében, hogy a bérleti szerződéshez szükséges összes körülmény létrejöjjön, ideértve a kapcsolódó komunikációt és egyeztetést, az alábbi személyes adatokat fogjuk kezelni: vezetéknév, keresztnév, születési idő, állandó lakcím, állampolgárság, nem. Erre a célra a személyes adatok kezelése a bérleti szerződés érvényessége alatt történik; miután lejárt vagy megszünt, bizonyos adatokat fogunk tovább tárolni, hogy eleget tegyünk jogi kötelezettségünknek vagy jogos érdek alapján.

Saját vagy harmadik személy jogos érdeke alapján személyes adatok kezelése

'Jogos érdek' különböző esetleges helyzeteket fed le; leginkább, a jogaink és követeléseink védelmét az általunk kötött szerződés szerint vagy kár esetére. Ilyen célra, a szerződésekben, megegyezésekben és egyéb kommunikációban közölt adatokat 10 évig tároljuk a szerződéses jogviszonyunk megszünése után (vagy a legutóbbi szerződés után, ha nem készült szerződés). Üzleti üzenetek küldése az ügyfeleknek szintén jogos érdek; ehhez az alábbi személyes adatokat kezeljük: vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám, információ a profiljából ("Rólam", "Munka/tanulmányok", "Hobbik és érdeklődési körök”, "Ki fog velem lakni" és "Miért keresek szállást") és információ a Flatio® oldalon megtekintett hirdetésekről.

Személyes adatok kezelése megfelelőségi okok miatt

A vonatkozó törvény alapján, főleg a számviteli, adó és adat nyilvántartási törvények miatt az alábbi adatokat kezeljük: vezetéknév, keresztnév, cím, személyazonosító szám (IČ), adószám (DIČ), és a vásárolt szolgáltatásokról szóló adatok (t.i. a számlákon lévő adatok). Az ilyen adatokat annyi ideig tároljuk, amíg a vonatkozó szabályok előírják számunkra ezeket az adat tárolásokat.

Személyes adatok kezelése beleegyezés alapján

Ha jelenleg nem az ügyfelünk, akkor csak akkor adunk ajánlatot a szolgáltatásunkról vagy egyéb kommunikációt, ha beleegyezik. Csak a beleegyezése alapján kezeljük (és jelenítjük meg, a szolgáltatásunk hirdetése céljából) az Ön által írt információkat a referenciában (vagy videó referencia esetében beszélt információkat), fotókon vagy videókon. A beleegyezésével külön nem kiemelve az ellenkezőjét, a beleegyezést 10 évre adja. Azonban, ha más jogi alapon kezeltük a személyes adatokat, akkor azon cél érdekében folytatjuk a személyes adatok kezelését a beleegyezés visszavonása után is, mivel ezen adatok kezelése azokra a célokra nem függvénye a beleegyezésnek.

Személyes adatok megosztása harmadik féllel

Bizonyos mértékig, támaszkodunk harmadik felekre, mint adat kezelőkre, annak érdekében, hogy megfeleljünk a szerződési és törvényi szabályoknak. Ide tartoznak, főleg, az adat tároló szolgáltatók és szoftwer alkalmazások. Adat kezelési szerződéseket kötöttünk ezekkel a harmadik felekkel, hogy biztosítsuk a teljes megfelelést az adatkezelési és adatvédelmi szabályoknak. A személyes adatokat megosztjuk a megfelelő hatóságokkal, ha erre törvény kötelez minket.

Adatvédelemmel kapcsolatos további jogok

  1. Hozzáférés joga - Joga van megtudni, hogy kezeltük e és hogyan a személyes adatait.
  2. Helyesbítés joga - Azonnal helyesbítjük a hibás adatokat vagy kiegészítjük a hiányos adatokat.
  3. Elfelejtés joga - Joga van kérni (GDPR 17. fej. alapján vagy törvény alapján) hogy azonnal töröljük a személyes adatait.
  4. Kezelés tiltásához jog - GDPR 18. fej. alapján, kérheti, hogy a személyes adatai kezelését korlátozzuk.
  5. Horozhatóság joga - GDPR 20. fej. alapján, joga van megkapni tőlünk a személyes adatait, hogy átadhassa más adat kezelőnek vagy, ahol ez technikailag megoldható, közvetlenül migráljuk a személyes adatokat az új adat kezelőnek.
  6. Kifogás joga a kezelés ellen - Ha az Ön érdekeivel, jogaival vagy szabadságaival szemben jogos érdekre hivatkoztunk, Önnek jogában áll kifogást emelni.
  7. Panasztétel joga a felügyeleti hatóságnál, t.i., a mi esetünkben, a Csehországi Adatvédelmi Iroda – Úřad na ochranu osobních údajů (további információ www.uoou.cz/en), ha úgy gondolja, hogy az adatvédelem területén megsértették a jogait.

2018. május 25-től hatályos szövegezés